LAU Shui-Kei
Linda Liu Shui-Chi

title yearcountry boxoffice
The Lovers 1994 Hong-Kong 18 643 478 HK$
Papa, can you hear me sing 1982 Hong-Kong 4 940 920 HK$
The Perfect Wife 1983 Hong-Kong 12 472 847 HK$
Story of Dr. Sun Yat-Sen 1986 Hong-Kong 3 085 127 HK$
The Time You Need a Friend 1985 Hong-Kong 859 456 HK$
buy his/her movies buy his/her movies
info
action
plus


community