Asian Film Awards

meilleur film

meilleur acteur

Tony LEUNG Chiu Wai
Jack KAO Kuo-Hsin
SONG Kang-Ho
KASE Ryo
ODAGIRI Joe
Jet LI Lianjie

meilleure actrice

JEON Do-Yeon
Deepika PADUKONE
TANG Wei
KIM Yun-Jin
Joan CHEN Chung
KIKI Kirin

meilleur réalisateur

LEE Chang-Dong
ZHANG Lu
Ang LEE
SUO Masayuki
JIANG Wen
Peter CHAN Ho-Sun

meilleur scénario

AU Kin-Yee
WAI Ka-Fai
IM Sang-Soo
SUO Masayuki

meilleur photographie

Arthur WONG Ngok-Tai

meilleur montage

David RICHARDSON
LEE Eun-Su
Wenders LI Tung-Chuen

meilleure musique

meilleurs effets visuels

deuxième meilleure actrice

Joan CHEN Chung
GONG Hyo-jin
KIM Hye-Su
SAKUJAROENSUK Apinya

deuxième meilleur acteur

SUN Hong-Lei
Mario MAURER
CHEON Ho-Jin
KOBAYASHI Kaoru


action
infos
résultats
cérémonies