Sunny YUEN Shun-Yi
Yuen Hsin-Yee / Yuen Shun Yee / Armstrong Yuen / Eagle Yuen

Hong-Kong Awards

1982
Nomination best choregraphies Miracle Fighters
1983
Nomination best choregraphies The Champions
1991
best choregraphies Once upon a time in China
 

buy his/her movies buy his/her movies
info
action
plus


community