Maggie SIU Mei-Kei
邵 美琪
Maggie Shaw, Siao Mei-Kei

Hong-Kong Awards

2004
Nomination meilleur second rôle féminin PTU
2005
Nomination meilleur second rôle féminin Breaking News
2006
Nomination meilleur second rôle féminin Election
 

acheter ses films acheter ses films
info
action
plus