Blue Dragon Film Awards

best movie

best actor

PARK Joong-Hoon
AHN Sung-Ki
SONG Kang-Ho
GAM Wu-Seong
CHO In-Seong

best actress

KIM Hye-Su
CHOI Kang-Hee
JANG Jin-Young
EOM Jeong-Hwa
LEE Na-Yeong
LIM Soo-Jung

best director

KIM Tae-Yong
BONG Joon-Ho
LEE Joon-Ik
YU Ha
CHOI Dong-Hun

best supporting actor

BYEON Hee Bong
LEE Beom-Su
OH Dal-Su
YU Hae-Jin
KIM Yun-Seok

best supporting actress

JEONG Yumi
BAE Du-na
KANG Seong-Yeon
YUN Ji-Hye
UHM Ji Won

best screenplay

LEE Hae-Yeong
LEE Hae-Jun
KIM Tae-Yong
SEONG Ki-Yeong
SON Jae-gon
KIM Dae-Wu
BONG Joon-Ho

best cinematography

CHOI Yeong-Hwan
OH Hyeon-Je
KIM Ji-Yong
KIM Hyeong-Gu

best art direction

HONG Ju-Hee
CHO Geun-Hyeon
LEE Hyeong-Ju
JEONG Eun-Jeong
KANG Seung-Yong
HA Sang-Ho

best music

LEE Byeong-Wu
KIM Sang-Man
LEE Byeong-Wu
LEE Jae-Jin
BANG Jun-Seok

best visual effects

best new director

LEE Hae-Yeong
LEE Hae-Jun
SON Jae-gon
KIM Dae-Wu
KWON Hyeong-Jin
YUN Jong-Bin

best new actor

RYU Deok-Hwan
LEE Jun Ki
JIN Gu
OHN Ju-Wan
HA Jeong-Wu

best new actress

KO Ah-Seong
CHU Ja-Hyeon
PARK Shi-Yeon
KIM Ah-Jung
CHOI Jeong-Yun


action
info
results
ceremonies/festivals


community